Nabídnu deseti různým lidem jeden a ten samý sýr. Tři prohlásí: „Ten je skvělý.“ Čtyři, že je normální. Dva řeknou: „Tak tenhle mi opravdu nechutná.“ Poslední si ani nevezme, že prý pro něj není dostatečně zajímavý. Mění se snad kvalita sýra s tím, kdo ho jí? Nebo je sýr stále stejný a jen hodnotíme věci a lidi podle toho, jací jsme my?

Mnohokrát jsem se setkal s rčením: „Podle sebe soudím tebe.“ Nezřídka jsem byl i svědkem toho, že tato hláška bývá konečná. Takzvaně uzemňující. Což je podle mě trochu zvláštní. Zdá se, že mnoho lidí, ať už ti, kteří větu používají, nebo ti, kteří jí čelí, si neuvědomují její skutečný význam. Zjednodušeně ten, kdo pořekadlo vysloví, sám se podle něj chová. Ne kvůli tomu, že ho použil, ale proto, že je nám všem vlastní hodnotit věci, lidi a všechny ostatní podněty v našem životě. A podle koho je hodnotíme? Přeci podle sebe. Jestliže uslyším písničku, tak já určím, zda se mi líbí a nebudu si názor na ni tvořit z úsudku někoho jiného.

Jinými slovy, ano hodnotím vše ve svém životě podle sebe, ale nezapomínejte, že Vy děláte totéž. Pokud potkáte člověka a bude Vám nesympatický, neznamená to, že takový skutečně je, protože někomu jinému v jeho společnosti může být dobře. A co teď? Je ten člověk nesympaťák, nebo sympaťák?

Každý z nás má své specifické chování, které ho definuje. Nyní zabrousím trochu do filozofična a napíšu, že nelze říci o nikom, jaký skutečně je. Vždy budete jen jedním člověkem, ale i tak se s množstvím rozdílných názorů na Vaši osobnost můžete stát mnoha různými lidmi. Ač budete stále stejní, všichni z okolí Vás mohou a budou vnímat více či méně rozdílně. A teď si odpovězte, který názor je ten správný? Kdo má pravdu v tom, jaký ten či onen člověk skutečně je? Podle mě je správnou odpovědí NIKDO a VŠICHNI.

To, jaký si uděláme názor na věci či lidi, nedefinuje je, ale nás. Pokud o někom řeknu, ten je skvělý, tak to neznamená, že tomu tak opravdu je, poněvadž někdo jiný může prohlásit naprostý opak. Ale lidi z mého okolí budou vědět, že s tímto typem lidí se cítím dobře. 

Stejně tak je to v krátkém sýrovém příběhu, který jsem pro Vás napsal. Není to tak, že by byl sýr dobrý nebo špatný, pouze definuji sám sebe tím, že řeknu, zda mi chutná, nebo nechutná, čímž dám prostor přítomným lidem, aby mne lépe poznali. Když u jsem u toho, mám rád například Grana Padano.


Samozřejmě, že soudím vše v mém životě podle sebe. Otázkou je, zda si uvědomuješ, že děláš úplně to stejné.