Obávám se, ať bychom si to přáli sebe víc, tyto zásadní hodnoty pro život mají ještě něco nad sebou. Je mi nepříjemné to připustit, ať už sobě samotnému, či o tom přímo psát. Nicméně tou věcí není nic jiného než peníze. Jednoznačně a neochvějně zaujímají první místo na žebříčku našich potřeb.

Není to tím, že bychom byli špatní, nemorální nebo hamižní. Jednoduše je to dáno dobou. Za peníze si koupíme jídlo. Za peníze máme kde bydlet. Za platbu zdravotního pojištění máme nárok na ošetření u lékařů. Díky penězům můžeme vyrážet na různé společenské akce, věnovat se koníčkům, jejichž prostřednictvím si vytváříme společenské vazby a tak dál.

Nemám na mysli žádné bohatství, ale finance stačící k zajištění živobytí. Nebudeme-li mít dostačující pravidelný příjem, dříve či později se dostaneme do situace, kdy můžeme o vše přijít.

Kde pak bude v takové životní etapě naše zdraví? Láska? Přátelé? Samozřejmě pokud dojde k nějakému zásadnímu zvratu, ostatní nám mohou pomoci. Ale kdo má dnes tak silné finanční zázemí, aby se dokázal postarat o někoho dalšího?

Jistě, můžeme být šťastní i s málem. Nejen, že se o to nepřu, i tomu věřím. Problém je v tom, že dnes se těžko odstěhujeme do divočiny a budeme žít z toho, co ulovíme, oblečení si vyrobíme z kožešin a po celou dobu doufaje, že nás nezačne bolet zub nebo neskolí nějaká vážná nemoc.

V současnosti jsou základní životní potřeby podmíněné penězi. Pokud si vyděláme tolik, že poplatíme vše, co potřebujeme, a nic už nezbude na pořízení něčeho „navíc“, to je dnes podle mě synonymum tomu, být šťastný s málem. Ačkoliv i to je pro některé živobytí z říše snů.

Nechci tady rozebírat ekonomickou situaci obyvatelstva, ale upozornit na smutnou pravdu, že tvrzení: „Pro mě peníze nejsou důležité.“ Je buď nepravdivé, nebo si jeho zastánce neuvědomuje, že bez nich by jen těžko hledal cestu k onomu opěvovanému zdraví, lásce, přátelům a dalším životně důležitým potřebám.

S trochou nadsázky pomyslete na to, že bez peněz se ani neutřete, protože nebudete mít ani na koupi toaletního papíru…


Peníze, ač jsou základním stavebním kamenem pro život, nejsou zárukou našeho zdraví, mnoha přátel, ani lásky.