Možná si říkáte, jak takovou nesmyslnou otázku mohu vůbec vznést. Bůh je přeci Bůh. Na to se není potřeba ptát. Ale ruku na srdce, napadlo Vás někdy popřemýšlet třeba nad tím, jaké je jeho jméno?

Protože Bůh není jméno, ale označení pro bytost, jejíž existence je nad naše chápání. Jistě je Vám znám i pojem Božstvo. Jenže je označením pro více takových bytostí, protože jiné kultury a jiné náboženství mají i více Bohů. Ale o těch dnes nebudu psát.

A kdo tvrdí, že je muž? Viděl ho někdo snad na vlastní oči? Bůh je označení pro muže a snad ve všech jeho fyzických vyobrazeních (z těch, co jsem viděl), ať ve filmových nebo knižních, je podoby mužské. Proč se někdo nepozastaví nad tím, že by mohl být ve skutečnosti ženou. Bible nebible. Tak jako tak ji napsali jen lidé. Možná to byli právě muži, a proto třeba popsali božskou podobu jako mužskou. Nechci tady znevažovat náboženství, respektuji ho a s tím i každého věřícího vyjma nebezpečných fanatiků, jako jsou na příklad teroristi. To, na co se snažím poukázat, je, že mi přijde nesprávné jednoznačně popisovat bytost, kterou nikdo nikdy neviděl. Je nám pouze známá z vyprávění nebo literárních předloh. 

Když už jsem nadnesl pohlaví, pozastavme se nad tím, že nemusí mít žádné. Bůh nemusí ani vypadat jako člověk. To je pouze naše vyobrazení, aby se nám jeho možná existence lépe chápala a dávala nám alespoň trochu smysl. Vždy se bude lépe modlit k bytosti s jasnou podstatou, než k té, která je se vším všudy zahalena do neznáma.

Pokud byste byli bohem a chtěli založit život, jste si jistí, že byste dali vzniknout lidské rase, když víte, jaké má destruktivní sklony, jak ničí planetu, jak se vrhá lidstvo do válek a tak dál a tak dál? Nebo byste radši dali vzniknout novému neznámému životu a studovali jeho vývoj?

Toto zamyšlení alespoň mě osobně potvrzuje, že pokud bůh existuje, tak pak není jako člověk. A my jsme pro něj novou neprobádanou formou života, kterou studuje a sám se tím učí a vyvíjí. V tomto důsledku mu nemusejí ani naše modlitby dávat smysl… Berte v úvahu, kolik na Zemi vzniklo různých jazyků. Aby mohl vyslyšet modlitbu každého, musel by se naučit všechny řeči, pochopit každou samostatnou kulturu a chápat nás, rozumět našim myšlenkám, potřebám a v neposlední řadě touhám.

Bůh je vnímán jako dokonalá bytost, poněvadž je to tak pro lidi snaží, než připustit, že by to mu tak nemuselo být. Protože kdyby byl Bůh dokonalý a vševědoucí, stvořil by potom lidi, kteří likvidují nejen sami sebe, ale i zvířata včetně životního prostředí? Vraždí, mučí…

Bůh se podle mne učí a snaží pochopit, co tu vlastně provádíme. Podle mne musí být pořádně zmatený. Jedni se k němu modlí a snaží se žít poctivé a plnohodnotné životy. Jiní jeho jménem vyhlašují války, a někteří páchají sebevraždy s cílem zabít co nejvíce lidí, kteří v něj věří…

Dost možná jsme jen jeden velký omyl. A za to, že tu ještě vůbec jsme, pravděpodobně vděčíme naší komplikovanosti. Díky tomu, že je naše chování iracionální, jsme velmi dobrým a dlouhodobým studijním materiálem. Kdo ví, až začneme být nudní, nebo nám ten či ta potažmo to porozumí, dopadneme třeba jako ti Dinosauři.


Víra je dobrá, když dává sílu k dobrým činům. Je špatná, pokud bere sílu dobrým lidem.